บริษัท คอสเมด เฮิร์บ จำกัด

COSMED HERB CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105563015351
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 27/1/2563 พ.ศ. (4 ปี 4 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
27/1/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 30,32 ซอยเพชรเกษม 96/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 21001 การผลิตเภสัชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ที่ใช้รักษาโรค