บริษัท ท๊อกไทย จำกัด

TOG THAI CO., LTD.

บริษัท บริษัท ท๊อกไทย จำกัด (ID: 0105563002593) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/1/2563 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2/13 ซอยบางนา-ตราด 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105563002593
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/1/2563 พ.ศ.
(4 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/1/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
5,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี

บริษัทที่คล้ายคลึง