บริษัท แมจิกพรีม ซัพพลายส์ จำกัด

MAGIC PRIM SUPPLIES CO., LTD.

บริษัท บริษัท แมจิกพรีม ซัพพลายส์ จำกัด (ID: 0105563002381) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/1/2563 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 2102/2 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105563002381
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/1/2563 พ.ศ.
(4 ปี 6 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/1/2020 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง