บริษัท ที.จี.ดี. แมนเนจเม้นท์ จำกัด

T.G.D. MANAGEMENT CO., LTD.

บริษัท บริษัท ที.จี.ดี. แมนเนจเม้นท์ จำกัด (ID: 0105562208481) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 20/12/2562 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 56/123 ซอยรามอินทรา 34 แยก 21 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไปโดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105562208481
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
20/12/2562 พ.ศ.
(4 ปี 7 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
20/12/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง