บริษัท เกรท แอร์ เซอร์วิส จำกัด

GREAT AIR SERVICE CO., LTD.

บริษัท บริษัท เกรท แอร์ เซอร์วิส จำกัด (ID: 0105562195690) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 19/11/2562 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 115 ซอยดำรงลัทธพิพัฒน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ร้านขายปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดในครัวเรือน มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105562195690
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
19/11/2562 พ.ศ.
(4 ปี 7 เดือน 24 วัน ที่แล้ว)
19/11/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง