บริษัท ทรูนอร์ธ เวิลด์ จำกัด

TRUENORTH WORLD CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562128801
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 25/7/2562 พ.ศ. (4 ปี 10 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/7/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 10,500,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 69/4 หมู่ที่ 6 ตำบลนาทวี อำเภอนาทวี จ.สงขลา
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น