บริษัท จี แอนด์ ดี โอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

G & D O CORPORATION CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562125331
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/7/2562 พ.ศ. (4 ปี 10 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
22/7/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 30,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1126/50 ซอยพหลโยธิน 32 แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46209 การขายส่งวัตถุดิบอื่นๆ ทางการเกษตรซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น