บริษัท พร้อมพันธ์ อินโนเวชั่น แพลนท์ จำกัด

PROMPAN INNOVATION PLANT CO., LTD.

บริษัท บริษัท พร้อมพันธ์ อินโนเวชั่น แพลนท์ จำกัด (ID: 0105562104601) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 14/6/2562 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 12/12 หมู่ที่ 3 แขวงคู้ฝั่งเหนือ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การผลิตเครื่องจักรอื่นๆ ที่ใช้ในทางการเกษตรและการป่าไม้ (ยกเว้น แทรกเตอร์ที่ใช้ในทางการเกษตรและงานป่าไม้) มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105562104601
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
14/6/2562 พ.ศ.
(5 ปี 1 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
14/6/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
C การผลิต

บริษัทที่คล้ายคลึง