บริษัท เวลโนน เอนเตอร์ไพร์ส จำกัด

WELLKNOWN ENTERPRISE CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105562073462
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 22/4/2562 พ.ศ. (5 ปี 1 เดือน 30 วัน ที่แล้ว)
22/4/2019 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 5/124 ซอยบรมราชชนนี 13 ถนนบรมราชชนนี แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป