บริษัท เคเอ็น กรุ๊ป (1985) จำกัด

KN GROUP (1985) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เคเอ็น กรุ๊ป (1985) จำกัด (ID: 0105561215158) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/12/2561 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 6/5 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 145,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105561215158
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/12/2561 พ.ศ.
(5 ปี 6 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
25/12/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
145,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง