บริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ ทีซี จำกัด

JOBS TC PLACEMENT CO., LTD.

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561188550
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 2/11/2561 พ.ศ. (5 ปี 7 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
2/11/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 10/51 อาคารเดอะเทรนดี้ ซอยสุขุมวิท 13 (แสงจันทร์) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ M กิจกรรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และกิจกรรมทาง วิชาการ
วัตถุประสงค์ 73102 กิจกรรมของตัวแทนขายสื่อโฆษณา