บริษัท ยูโรฟ จำกัด

YOUROVE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ยูโรฟ จำกัด (ID: 0105561184902) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 26/10/2561 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 431/4 อาคารชุดสาธรเพลส ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105561184902
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
26/10/2561 พ.ศ.
(5 ปี 8 เดือน 17 วัน ที่แล้ว)
26/10/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง