บริษัท แพคแคน เซลล์ พาวเวอร์ จำกัด

PACCAN SELL POWER CO., LTD.

บริษัท บริษัท แพคแคน เซลล์ พาวเวอร์ จำกัด (ID: 0105561154051) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/9/2561 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 59 อาคารมิราเคิล 9 ชั้นที่ 3 ถนนสตรีวิทยา 2 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105561154051
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/9/2561 พ.ศ.
(5 ปี 10 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
7/9/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง