บริษัท อาร์คา พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นต์ จำกัด

ARCA PROPERTY MANAGEMENT COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท อาร์คา พร็อพเพอร์ตี้ เมเนจเม้นต์ จำกัด (ID: 0105561151419) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 4/9/2561 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 99 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105561151419
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
4/9/2561 พ.ศ.
(5 ปี 10 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
4/9/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
79110 ตัวแทนธุรกิจการเดินทาง

บริษัทที่คล้ายคลึง