บริษัท สมบูรณ์วิโรจน์ บริการ จำกัด

SOMBOONVIROJ SERVICE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105561126899
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/7/2561 พ.ศ. (5 ปี 10 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
24/7/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 116 ซอยสุขสวัสดิ์ 27 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47612 ร้านขายปลีกเครื่องเขียนและเครื่องใช้สำนักงาน