บริษัท สยาม บีฟ ออฟฟอล จำกัด

SIAM BEEF OFFAL CO., LTD.

บริษัท บริษัท สยาม บีฟ ออฟฟอล จำกัด (ID: 0105561114891) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/7/2561 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4/2 ซอยเทอดไทย 11 แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ มีทุนจดทะเบียน 3,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105561114891
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/7/2561 พ.ศ.
(6 ปี 16 วัน ที่แล้ว)
5/7/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
3,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง