บริษัท ธัญกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด

THANYAKIJ CONSTRUCTION COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ธัญกิจ คอนสตรัคชั่น จำกัด (ID: 0105561074538) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/4/2561 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1/18 ซอยลาดพร้าว 101 ซอย 53 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การก่อสร้างถนนสะพานและอุโมงค์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เลิก

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105561074538
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/4/2561 พ.ศ.
(6 ปี 2 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
30/4/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เลิก
หมวดธุรกิจ
F การก่อสร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง