บริษัท ภัสราวรรณ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด

PHATSARAWAN FOOD AND BEVERAGE COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ภัสราวรรณ ฟู้ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด (ID: 0105561030484) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/2/2561 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 24 ซอยลาดพร้าว 115 (ศานตินิเวศ) แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105561030484
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/2/2561 พ.ศ.
(6 ปี 5 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
15/2/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง