บริษัท วอเตอร์ แอด สยาม โคเรีย จำกัด

WATER ADD SIAM KOREA COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท วอเตอร์ แอด สยาม โคเรีย จำกัด (ID: 0105561015612) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 25/1/2561 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4/90 ซอยเสรีไทย 57 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไป มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105561015612
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
25/1/2561 พ.ศ.
(6 ปี 5 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
25/1/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป

บริษัทที่คล้ายคลึง