บริษัท มาร์ลีน เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย) จำกัด

MARLIN WORLDWIDE (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท มาร์ลีน เวิลด์วายด์ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105561010017) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 18/1/2561 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 4,4/5 อาคารเซน เวิลด์ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 ถนนราชดำริห์ฺ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งสินค้าทั่วไป มีทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ เสร็จการชำระบัญชี

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105561010017
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
18/1/2561 พ.ศ.
(6 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
18/1/2018 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
เสร็จการชำระบัญชี
วัตถุประสงค์
46900 การขายส่งสินค้าทั่วไป

บริษัทที่คล้ายคลึง