บริษัท เซย์ไฮ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

SAY HI CORPORATION COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เซย์ไฮ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ID: 0105560200467) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 29/11/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 99/23 หมู่ที่ 7 ตำบลคลองหลวงแพ่ง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105560200467
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
29/11/2560 พ.ศ.
(6 ปี 7 เดือน 26 วัน ที่แล้ว)
29/11/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง