บริษัท คาลมาลิ จำกัด

CALMALI COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท คาลมาลิ จำกัด (ID: 0105560130531) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/8/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 77 อาคารธนกุล ชั้นที่ 2 ห้องเลขที่ 201 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งข้าวและผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการโรงสีข้าว มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105560130531
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/8/2560 พ.ศ.
(6 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/8/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง