บริษัท พีซี ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

PC DESIGN AND ENGINEERING COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท พีซี ดีไซน์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ID: 0105560130485) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 8/8/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 335 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105560130485
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
8/8/2560 พ.ศ.
(6 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
8/8/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง