บริษัท ช็อคโกแลตเฮ้าส์ จำกัด

CHOCOLATE HOUSE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560120226
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 20/7/2560 พ.ศ. (6 ปี 10 เดือน 1 วัน ที่แล้ว)
20/7/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 555/33 หมู่บ้าน บี อเวนิว ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี