บริษัท อูมิ ฟู้ด จำกัด

UMI FOOD COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560109214
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 4/7/2560 พ.ศ. (6 ปี 10 เดือน 20 วัน ที่แล้ว)
4/7/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 43/324 ซอยเพชรเกษม 110 ม.ทวีทอง แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี