บริษัท เบค อะ ริช จำกัด

BAKE A RICH COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560096317
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/6/2560 พ.ศ. (6 ปี 11 เดือน 6 วัน ที่แล้ว)
14/6/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 22/8 ซอยโพธิ์แก้ว 3 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 10711 การผลิตขนมปังเค้กและเพสตรี