บริษัท ไทย สเวน จำกัด

THAI SVEN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560058393
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/4/2560 พ.ศ. (7 ปี 1 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/4/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 5/691 หมู่บ้านนันทวัน 5 ซอยเลียบวารี 11 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า