บริษัท ร๊อค แอนด์ ลีเธิล ดีไซน์ จำกัด

ROCK & LETHAL DESIGN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560056617
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 5/4/2560 พ.ศ. (7 ปี 1 เดือน 19 วัน ที่แล้ว)
5/4/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 9/2 ซอยกิ่งเพชร ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า