บริษัท เบสิค แทคติคอล จำกัด

BASIC TACTICAL COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560053561
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 31/3/2560 พ.ศ. (7 ปี 1 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
31/3/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 53 ถนนอัษฎางค์ แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า