บริษัท พิงค์ บ็อกซ์ สตูดิโอ จำกัด

PINK BOX STUDIO COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560050830
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 28/3/2560 พ.ศ. (7 ปี 1 เดือน 23 วัน ที่แล้ว)
28/3/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 188/16 ถนนจรัสเมือง แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า