บริษัท เอ็กซ์เปอร์ทสปอร์ต จำกัด

EXPERTSPORT COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เอ็กซ์เปอร์ทสปอร์ต จำกัด (ID: 0105560047685) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 22/3/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 28/126 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105560047685
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
22/3/2560 พ.ศ.
(7 ปี 3 เดือน 28 วัน ที่แล้ว)
22/3/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง