บริษัท ปังปัง เทรดดิ้ง จำกัด

PUNG PUNG TRADING COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560042047
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 15/3/2560 พ.ศ. (7 ปี 2 เดือน 4 วัน ที่แล้ว)
15/3/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 139/3 ซอยสวัสดี ถนนประชาสงเคราะห์ 26 แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า