บริษัท จอยฟอร์ส จำกัด

JOYFORCE COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560041911
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 14/3/2560 พ.ศ. (7 ปี 2 เดือน 14 วัน ที่แล้ว)
14/3/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 600,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 120/503 ซอยวชิรธรรมสาธิต 12 แขวงบางนา* เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า