บริษัท ซูซี่ พี จารุน จำกัด

SUSI P JARUN COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560040206
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 10/3/2560 พ.ศ. (7 ปี 2 เดือน 12 วัน ที่แล้ว)
10/3/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 2,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 44/4 ซอยอาทิตย์ ถนนวุฒากาศ แขวงบางค้อ เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า