บริษัท เอ.เอ็น.ที แอคทีฟ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

A.N.T ACTIVE EXPORT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560036128
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 3/3/2560 พ.ศ. (7 ปี 2 เดือน 21 วัน ที่แล้ว)
3/3/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เลิก
ที่ตั้ง 553/133 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า