บริษัท กาซีโบ คิดส์ จำกัด

GAZEBO KIDS COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560030944
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 24/2/2560 พ.ศ. (7 ปี 2 เดือน 27 วัน ที่แล้ว)
24/2/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 64/66 ซอยสุขุมวิท 11 (ไชยยศ) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 47711 ร้านขายปลีกเสื้อผ้า