บริษัท ไออี พรีเมียร์ จำกัด

IE PREMIER COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ไออี พรีเมียร์ จำกัด (ID: 0105560024979) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 15/2/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 85/2, 85/3 ซอยราชวิถี 1 ถนนรางน้ำ แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105560024979
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
15/2/2560 พ.ศ.
(7 ปี 5 เดือน 10 วัน ที่แล้ว)
15/2/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง