บริษัท เจริญรุ่งเรือง แฟบริค จำกัด

CHAROEN RUNG RUANG FABRIC COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท เจริญรุ่งเรือง แฟบริค จำกัด (ID: 0105560023344) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/2/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 417 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายปลีกด้ายและผ้า มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105560023344
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/2/2560 พ.ศ.
(7 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
10/2/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่
วัตถุประสงค์
47511 การขายปลีกด้ายและผ้า

บริษัทที่คล้ายคลึง