บริษัท แร็พเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

RAPTOR (THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท แร็พเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105560022054) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 9/2/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 59 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 45 แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105560022054
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
9/2/2560 พ.ศ.
(7 ปี 5 เดือน 11 วัน ที่แล้ว)
9/2/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง