บริษัท โอ อี วาย ซัพพลาย จำกัด

O E Y SUPPLY COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท โอ อี วาย ซัพพลาย จำกัด (ID: 0105560020370) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/2/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 3 ซอยเจริญนคร 45 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105560020370
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/2/2560 พ.ศ.
(7 ปี 5 เดือน 18 วัน ที่แล้ว)
7/2/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง