บริษัท ฝูงบินเล็ก จำกัด

FOONGBINLEK COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ฝูงบินเล็ก จำกัด (ID: 0105560015538) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 30/1/2560 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 596/166 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105560015538
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
30/1/2560 พ.ศ.
(7 ปี 5 เดือน 25 วัน ที่แล้ว)
30/1/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง