บริษัท เดอะ บิวตี้ช็อป จำกัด

THE BEAUTY SHOP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105560002002
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/1/2560 พ.ศ. (7 ปี 5 เดือน 5 วัน ที่แล้ว)
9/1/2017 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 88/140 ถนนกัลปพฤกษ์ แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ C การผลิต
วัตถุประสงค์ 32909 การผลิตผลิตภัณฑ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น