บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด

SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM SERVICE(THAILAND) COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ซิโนเปค อินเตอร์เนชั่นแนล ปิโตรเลียม เซอร์วิส(ประเทศไทย) จำกัด (ID: 0105559174415) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 7/11/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 555 รสา ทาวเวอร์ 1 ชั้น 11 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 42,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559174415
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
7/11/2559 พ.ศ.
(7 ปี 8 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
7/11/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
42,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง