บริษัท ทรานส์เซส โลจิสติกส์ จำกัด

TRANSCESS LOGISTICS COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ทรานส์เซส โลจิสติกส์ จำกัด (ID: 0105559122172) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 5/8/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 88 อาคารปาโซ่ ทาวเวอร์ ยูนิต บี 2 ชั้น 12 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การให้เช่าและการให้เช่าแบบลีสซิ่งเครื่องจักรอุปกรณ์และสินค้าที่จับต้องได้อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559122172
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
5/8/2559 พ.ศ.
(7 ปี 11 เดือน 13 วัน ที่แล้ว)
5/8/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง