บริษัท กู๊ด เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด

GOOD ENGINEERING 2016 COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท กู๊ด เอ็นจิเนียริ่ง 2016 จำกัด (ID: 0105559095019) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 21/6/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 156 หมู่ที่ 5 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จ.หนองบัวลำภู กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ร้าง

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559095019
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
21/6/2559 พ.ศ.
(8 ปี 1 เดือน ที่แล้ว)
21/6/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ร้าง

บริษัทที่คล้ายคลึง