บริษัท ดีคิว เทรดดิ้ง จำกัด

DQ TRADING COMPANY LIMITED

บริษัท บริษัท ดีคิว เทรดดิ้ง จำกัด (ID: 0105559089019) เป็นบริษัทจำกัด จดทะเบียนในประเทศไทย เมื่อ 10/6/2559 พ.ศ. ที่ที่อยู่: 1071/17 ถนนเอกชัย แขวงคลองบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร กิจการหลักคือ การขายส่งเครื่องจักรและอุปกรณ์อื่นๆ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น มีทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท สถานะปัจจุบันคือ ยังดำเนินกิจการอยู่

ข้อมูลบริษัท

รายละเอียดบริษัท

เลขทะเบียนนิติบุคคล
0105559089019
ประเภทธุรกิจ
บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน
10/6/2559 พ.ศ.
(8 ปี 1 เดือน 3 วัน ที่แล้ว)
10/6/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน
4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ
ยังดำเนินกิจการอยู่

บริษัทที่คล้ายคลึง