บริษัท เฮลท์ อินไซท์ จำกัด

HEALTH INSIGHT COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559087661
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2559 พ.ศ. (8 ปี 5 วัน ที่แล้ว)
9/6/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 4,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 1383 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์