บริษัท 3 เอ็ม อาร์ จำกัด

3 M R COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559087474
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 9/6/2559 พ.ศ. (8 ปี 5 วัน ที่แล้ว)
9/6/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ร้าง
ที่ตั้ง 141 ซอยประชาอุทิศ 33 ถนนประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์