บริษัท มายส์ซีกรุ๊ป จำกัด

MIANEZEE GROUP COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559087181
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 8/6/2559 พ.ศ. (8 ปี 13 วัน ที่แล้ว)
8/6/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ เสร็จการชำระบัญชี
ที่ตั้ง 88/22 หมู่ที่ 5 แขวงบางขุนเทียน เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์