บริษัท เจริญดี เรฟโวลูชั่น จำกัด

CHAROEN DEE REVOLUTION COMPANY LIMITED

เลขทะเบียนนิติบุคคล 0105559082022
ประเภทธุรกิจ บริษัทจำกัด
วันเดือนปีที่จดทะเบียน 30/5/2559 พ.ศ. (8 ปี 15 วัน ที่แล้ว)
30/5/2016 ค.ศ.
ทุนจดทะเบียน 1,000,000 บาท
สถานภาพกิจการ ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง 99/83 ถนนนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
หมวดธุรกิจ G การขายส่งและการขายปลีกการซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์
วัตถุประสงค์ 46441 การขายส่งสินค้าทางเภสัชภัณฑ์และทางการแพทย์